O firmie

NASZA FIRMA

Chcemy być postrzegani jako solidny partner w biznesie i profesjonalny dostawca usług w zakresie logistyki magazynowej. Dostarczamy indywidualnie zaprojektowanych rozwiązao logistyki magazynowej dla maksymalizowania wartości dodanej dla naszych Klientów.

Nasza historia

W okresie 1992 do 2001 firma prowadziła działalnośd podzieloną na dwie sfery: handel i dystrybucja środków smarnych i chemii motoryzacyjnej oraz świadczenie usług magazynowania. Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych stanowił podstawę do ukierunkowania począwszy od 2001 roku działao w obszar logistyki magazynowej jako podstawy biznesu. Od wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa szybkośd procesów decyzyjnych, dynamika działania oraz atrakcyjnośd oferowanych usług stanowiły silne argumenty w walce konkurencyjnej z liderami branży. Filozofią działania stało się projektowanie i wdrażanie indywidualnych rozwiązao logistycznych.

  • 1992
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2006
  • 2011
  • 2015
  • 2016
INFO
Inwestycje
W 1999 roku zakończyliśmy budowę hali magazynowej o powierzchni 1200m² wraz z 220m² powierzchni socjalno-biurowej